• UPDATE INZAKE NIEUW SPORTCOMPLEX (d.d. 2 mei 2023, volgend op die van 6 april 2023)

  • De stuurgroep Donia is inmiddels zover dat het tijd is om een architect in te schakelen die een schetsontwerp zal moeten maken en de berekeningen die daarbij horen. Daarnaast moeten we bij juristen informatie inwinnen over wat voor ons de meeste optimale organisatiestructuur zal zijn. Dat kan natuurlijk niet gratis en dus hebben we gemeente De Fryske Marren verzocht om te onderzoeken of zij ons daarvoor het geld (een voorbereidingskrediet) kunnen en willen verstrekken.

    De drie clubs zijn overeen gekomen om 15 en 16 mei (en/of eventueel 22 en 23 mei) aanstaande in hun kantines inloopavonden te organiseren. De uitnodigingen hiervoor worden door de clubs afzonderlijk verspreid. Gedurende deze avonden willen we jullie op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken, en krijgen jullie de gelegenheid tot het stellen van vragen.

    Namens vv Langweer, VVI, vv Renado en RVLC: Stuurgroep Donia.