• UPDATE INZAKE NIEUW SPORTCOMPLEX (d.d. 04 januari 2023, volgend op die van 16 december 2022)

 • Op de eerste plaats wenst de stuurgroep Donia (en daarmee dus ook de besturen van de RVLC, Renado, VVI en Langweer) u alle goeds, geluk en vooral gezondheid voor 2023! Laten we er, ook op sportief gebied, een memorabel jaar van maken! En de weg daar naar toe zijn we, zoals u in de vorige update hebt kunnen lezen, ingeslagen!

  Maandag 19 december organiseerde De Fryske Marren een informatiemarkt in het Zalencentrum in Sint Nyk. Tijdens deze avond werden onder meer de plannen voor wat betreft het nieuw te ontwikkelen en gezamenlijk te gebruiken sportcomplex gepresenteerd. Leden van de stuurgroep waren aanwezig om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden.

  De stuurgroep prijst zich gelukkig met het hoge bezoekersaantal van deze avond. Er werden vele, en vooral ook goede, gesprekken met belangstellenden gevoerd. De aanwezigen kregen ook de kans om schriftelijk vragen en/of opmerkingen in te dienen. Van deze mogelijkheid is door een aantal mensen gebruik gemaakt. Deze vragen en opmerkingen worden thans bestudeerd. Er wordt de komende tijd serieus gekeken naar de vraag of deze zaken kunnen, en (indien gewenst - ook mogen?), worden verwerkt in het plan.

  Het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur maakt natuurlijk onlosmakelijk deel uit van het plan. Ook hiernaar wordt op dit moment door de stuurgroep gekeken. Te denken valt aan het oprichten van een nieuwe voetbalvereniging, met een jeugdafdeling, een zaterdagafdeling, een zondagafdeling, een zaalvoetbalafdeling, wellicht een G-afdeling, een damesafdeling, een 7 x 7 afdeling, een Walking Football-afdeling, en noem maar op! Feit blijft dat het de insteek is om van het nieuwe sportpark een fantastisch, multifunctioneel, toekomstbestendig en energieneutraal sportpark te maken, waar elke sporter, sportliefhebber of toevallige voorbijganger zich méér dan thuis voelt!

  De deelnemende partijen zijn in ieder geval enthousiast. Binnenkort ontvangt u meer nieuws.

  Stuurgroep Donia