• Overzicht reguliere trainingen JO09 en JO10

 • Hieronder een overzicht van de reguliere trainingen van de JO09 en JO10 tot de zomer.

   

  LET OP!
  maandag 5 april is er geen training ivm paasmaandag
  1-9 mei voorjaarsvakantie zijn er geen reguliere trainingen op maandag en woensdag
  op maandag 24 mei is er geen training ivm pinkstermaandag

  Vanaf 7 april trainen JO-9 en JO-10 twee keer in de week.

   

  Datum woensdag 7 april
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum maandag 12 april
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum woensdag 14 april
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum maandag 19 april
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum  woensdag 21 april
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum maandag 26 april
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum  woensdag 28 april
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum maandag 10 mei
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum woensdag 12 mei
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum  maandag 17 mei
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum woensdag 19 mei
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum  woensdag 26 mei
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum  maandag 31 mei
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum woensdag 2 juni
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum maandag 7 juni
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum  woensdag 9 juni
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum maandag 14 juni
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum  woensdag 16 juni
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer
     
     
  Datum  maandag 21 juni
  Locatie VVI Idskenhuizen
  Activiteit Training JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.30 - 17.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Berend van de West
    Sies Uilkema
    Redmar op de Hoek
    Age Bijlsma
     
  Datum woensdag 23 juni
  Locatie VV Langweer
  Activiteit Trainingen JO-9 en JO-10
     
  Tijd: Groep:
  16.00 - 17.00 JO-10 A/B
    Trainers:
    Arjen Postma
    Sies Uilkema
     
  17.30 - 18.30 JO-9 A/B
    Trainers:
    Sjors Hoekstra
    Sies Uilkema
    Rimmer Bles
    Michel Brouwer