• Informatie brochure

    Beste sportvrienden,

    In de informatiebrochure 2020-2021 vind je een aantal zaken, welke naar onze mening van belang zijn om te weten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het tenue, de wedstrijden, de trainingen, de teamindelingen, etc., maar ook over wat meer algemenere zaken.

    Wij wensen je veel voetbalplezier!

    Het jeugdbestuur